Antysocjalistyczne Mazowsze
Witryna Antysocjalistycznego Mazowsza

Aktualizacja 27.09.2013 r.mierci
Kara śmierci na świecie

W 1966 roku uchwalono Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym zawarto prawo każdej istoty ludzkiej do "przyrodzonego prawa do życia". W następstwie tego w wielu krajach zniesiono karę śmierci za najcięższe zbrodnie (nie wyłączając pozbawienia życia innych ludzi). Do 1998 r. zniosło karę śmierci 167 państw, 14 innych zasądza ją jedynie za zbrodnie wojenne, w 24 następnych zaprzestano wykonywania egzekucji w praktyce (abolicja de facto) - mimo istnienia tej kary w wewnętrznych ustawodawstwach. I tak karę śmierci zniesiono w: kara śmierci
 

 • Jamajce
 • Kanadzie (1998)
 • Kolumbii (1910)
 • Kostaryce (1877)
 • Lichtensteinie (1987)
 • Luksemburgu (1979)
 • Maurituisie (1995)
 • Mikronezji (1986)
 • Mołdawii (1995)
 • Monako (1962)
 • Mozambiku (1990)
 • Namibii (1990)
 • Nepalu (1997)
 • Niemczech Zachodnich (1949)
 • Nowej Zelandii (1989)
 • Nikaragui (1979)
 • Norwegii (1979)
 • Panamie (1903)
 • Pargwaju (1992)
 • Portugalii (1976)
 • Republice Południowej Afryki (1997)
 • Republice Zielonego Przylądka (1981)
 • Rumunii (1989)
 • San Marino (1865)
 • Seszelach (1993)
 • Słowacji (Czechosłowacji) (1990)
 • Słowenii (1989)
 • Szwecji (1972)
 • Szwajcarii (1992)
 • Timorze Wschodnim (1999)
 • Togo (2009)
 • Turkmenistanie (1999)
 • Tuwalu (1978)
 • Ukrainie (2000)
 • Urugwaju (1907)
 • Watykanie (1969)
 • Wenezueli (1863)
 • Węgrzech (1990)
 • Włoszech (1947)
 • Wyspach Kiribati (1979)
 • Wyspach Marshalla (1986)
 • Wyspach Salomona (1966)
 • Wyspach Świętego Tomasza i Książęcych (1990)
 • Wyspach Vanuatu (1980)
Państwa, w których KS jest przewidziana za pewne przestępstwa określone w prawie karnym wojskowym albo popełnione podczas wojny:
 • Fidżi
 • Kanada
 • Litwa
 • Łotwa
 • Izrael
 • Malta
W dalszym ciągu około 90 państw na świecie utrzymuje (lub przywrócilo!) karę śmierci w kodeksach, wykonywana jest m.in. w:

Według organizacji Amnesty International (zawodowo zajmującej się tzw. prawami człowieka), w 1998 roku wykonano 1652 egzekucji w 37 krajach, zaś w 78 państwach orzeczono ją wobec 3899 osób. Ponad 80% wszystkich egzekucji w 1998 roku miało miejsce w Chinach komunistycznych (1067 osób), Kongo (ponad 1000), USA (68) i Iranie (66). kara śmierci

W Polsce ostatnią karę śmierci wykonano w 1988 r. Zniosła ją nowelizacja kodeksu karnego w 1997 roku.

 


Źródłó: "The Economist", luty 2001 r.

Cały czas, konsekwentnie, sprzeciwiała się temu tylko Unia Polityki Realnej, mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej...
  kara śmierci
 
Wymiar propagandy w zwalczaniu kary śmierci
Argumenty za utrzymaniem kary śmierci
korespodencja z Rzymu p. Jacka Moskwy
Skazani na karę śmierci przetrzymują zakładniczkę
 Niemcy kontra USA w Hadze
Nie chciał mówić
Dożywocie po raz drugi
 

Proszę wybrać przejście:

strona utworzona 03.01.2000 r.